Waarom HR steeds meer Design Thinking omarmt

Een aantal vooruitstrevende bedrijven zoals Proctor&Gamble, Adobe, Citrix, Accenture, IBM zijn al enkele jaren bezig met Design Thinking als aanpak om betere en mensgerichte oplossingen te bedenken voor hun business. Vaak start het binnen de afdelingen waar productontwikkeling centraal staat of als een los multidisciplinair initiatief om nieuwe producten en diensten te bedenken. Steeds meer komen deze bedrijven tot het inzicht dat het gedachtengoed en de methodieken van Design Thinking ook breder in de organisatie kunnen gebruikt worden en daarom wordt meer en meer de stap gezet tot het opschalen van Design Thinking over alle disciplines heen.

Terwijl veel organisaties Design Thinking voornamelijk toepassen om hun business strategieën te vernieuwen, kan het ook even krachtig zijn voor HR. Bedrijven als LinkedIn, Citrix, Nestlé en Cisco hebben dit al succesvol ingezet om vernieuwing binnen HR te brengen.

Maar wat is Design Thinking precies?

Er bestaat al heel veel literatuur over die vrij geraadpleegd kan worden, dus we houden het hier bewust kort. Volgens één van de grondleggers van Design Thinking, Tim Brown van Ideo, is Design Thinking een meer collaboratieve, mensgerichte aanpak voor problem solving, die gebruikt kan worden om een breed scala van hedendaagse uitdagingen aan te pakken. Het draait allemaal om het ontwikkelen van diepgaande empathie voor de 'gebruiker', de mens dus, en het ontwikkelen van oplossingen die hun noden vervullen, in plaats van een focus op interne processen of technologie omwille van de technologie. 

Wat zijn de redenen dat Design Thinking een sterke opmars kent in HR?

1. Design Thinking helpt HR zichzelf heruit te vinden

Het brengt een filosofie en toolkit binnen die HR kan helpen te veranderen met dezelfde snelheid als de wereld om haar heen verandert en het biedt methoden om elk aspect van het werk heruit te vinden. Bovenal zorgt het ervoor dat HR kan transformeren van het traditionele procesgerichte model, waar systemen rond standaard processen gebouwd worden, naar een mensgericht model waarin oplossingen op maat van medewerkers gemaakt worden.

Er kan worden nagedacht over nieuwe manieren om leren vorm te geven, om content te creëren, om verandering te managen, om betrokkenheid te verhogen, om technologie te integreren of te ontwikkelen, of zelfs de gehele rol van HR heruit te vinden. 

Zo gebruikte Nestlé Design Thinking om zeer intuïtieve, experimenteleleerprogramma's te ontwikkelen, die wervend en stimulerend werken.

Cisco organiseerde een HR Breakathon met als slagzin: "In 24 hours HR will never be the same". Het doel was het creëren van een scherpere HR-afdeling waarin silo's, tijdszones en culturele obstakels doorbroken worden zodat innovatieve HR-oplossingen ruimte krijgen.  

2. Design Thinking legt de focus op de Employee Experience

De betrokkenheid van medewerkers verhogen is een hoge prioriteit voor veel HR-professionals. Design Thinking biedt de nodige tools om werkplekken, rollen, IT-systemen, samenwerkingsvormen, enz te creëren die de medewerker centraal stellen met als doel verhoogde betrokkenheid, creativiteit en productiviteit. Empathie is hierbij de basisvereiste.

Er wordt nagedacht over vragen als: hoe kunnen we jonge en oudere collega's van elkaar laten leren, hoe kunnen we onze rekrutering versnellen, hoe kunnen we verloop in de eerste zes maanden verminderen, hoe kunnen we ons talent behouden, hoe ontwerpen we een eerlijk salarissysteem, ...

hackdays.jpg

Zo organiseerde LinkedIn met 1000 deelnemers van het eigen bedrijf, maar ook van Facebook, Google en andere organisaties uit Silicon Valley, een 6 weken durend programma met als focus het vinden van oplossingen voor specifieke vraagstukken rond de lage niveau's van medewerkersbetrokkenheid. 

3. Design Thinking helpt HR bedrijfsbrede innovatie te voeden

Vele organisaties worstelen met innovatie. Het zijn net die bedrijven die het meest te winnen hebben bij het stimuleren van een Design Thinking cultuur over afdelingen heen.

Succesvolle bedrijven als Citrix, SAP en Proctor&Gamble ontwikkelen al jaren de innovatievaardigheden van hun medewerkers op basis van Design Thinking. Het kan HR helpen een belangrijke missie te vervullen: helpen de innovatieve organisatie van de toekomst te bouwen door een nieuwe mindset, nieuwe attitudes, toolkits en vaardigheden te integreren in alle projecten en initiatieven die binnen de organisatie plaatsvinden.

design-thinking-workshop.jpg

Zo startte Citrix met initiatieven binnen hun productorganisatie, maar kwamen ze er al snel achter dat het schalen van Design Thinking doorheen de hele organisatie de weg vooruit was, omdat het toepasbaar was op zowat alles wat ze deden. Zo gingen ze voorbij Design Thinking als 'event', een éénmalige oefening die veel energie genereert, maar snel weer wegebt en creëerden ze cultuurverandering doorheen alle lopende projecten en initiatieven.

Tijd voor jou om Design Thinking te omarmen? 

Er zijn verschillende manieren om te starten met Design Thinking, zoals de voorbeelden hierboven al illustreerden. Eén ding is zeker: het zal je helpen vernieuwend en toekomstgericht denken in je organisatie of afdeling te brengen, zodat die beter kan veranderen met de wereld om haar heen.

Door Sara Coene


 

Contacteer ons!

Benieuwd wat business creativity aan jouw organisatie kan bijdragen? Of zit je met een uitdaging en wil je ons even aan de tand voelen hoe we kunnen helpen? Contacteer ons gerust, wij komen graag op de koffie.