De laatste decennia is het proces van verandering in een stroomversnelling geraakt. En toch, als organisatie wil je graag een stap voorop blijven, zowel in de markt als op de concurrentie. Creatief denken kan je daarbij helpen: strategisch vooruitblikken, verbeteren, innoveren en uitdagingen omvormen tot efficiënte oplossingen.

Toch zijn er heel wat verborgen factoren die ons weerhouden om spontaan creatieve ideeën te bedenken en uit te voeren. Deze 'vijanden van de creativiteit' komen in verschillende vormen. Sommigen komen van buitenaf, anderen zitten diep in onszelf geworteld. Wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben is dat ze vaak verankerd zijn met een bepaalde organisatiecultuur. Of - misschien nog erger – vastgeroest zitten in onze eigen gewoonten en denkpatronen. Je herkent ongetwijfeld deze zes:

enemy-of-creativity-drawing-nl.jpg

1. Angst

Angst kan een externe, maar ook een interne vijand zijn. Je creativiteit kan als een bedreiging worden beschouwd voor je manager (misschien kunnen gezag en structuur in vraag worden gesteld door teveel aan creativiteit), Maar het kan ook leiden tot onzekerheid bij jezelf (kan je creatief idee niet bedreigend zijn voor je eigen job, je positie of je reputatie?). We zijn vertrouwd met de huidige situatie en zelfs wanneer die situatie verre van perfect is, de angst voor die spreekwoordelijke stap in het duister is vaak een brug te ver. Wanneer we niets doen, kan het tenminste niet nóg slechter worden ...

 

2. Kritiek

In een zakelijke omgeving worden assertiviteit en een kritische houding sterk aangemoedigd. Dat is soms jammer. Want ideeën zijn als zaadjes: de enige manier om te weten of er een mooie bloem uit voortkomt, is het zaadje te koesteren, te planten en te laten groeien. Vroegtijdig oordelen is waarschijnlijk één van de moeilijkste attitudes om te bestrijden. En één van de meest hardnekkige vijanden om te verslaan.

Ideeën zijn als zaadjes: de enige manier om te weten of er een mooie bloem uit voortkomt, is het zaadje te planten en te laten groeien. 

3. Druk

Deadlines kunnen een stimulerend effect hebben op het genereren van ideeën. Het verplicht mensen om gefocust en geconcentreerd te blijven. Maar wanneer keer op keer de tijd te kort en de druk te hoog is, wordt er steevast overgeschakeld op automatische piloot om de klus te klaren. En er is geen ruimte meer voor creativiteit. Maar naast tijdgebrek kunnen ook andere vormen van druk de creativiteit verstikken: budgettaire beperkingen, gebrek aan middelen, slechte arbeidsomstandigheden, etc.

 

4. Traditie

Deze vijand, die veel gemeen heeft met angst, is waarschijnlijk nog een tikje hardnekkiger. Traditie verwijst vaak naar strikte - geschreven of ongeschreven - regels die ten allen tijde moeten gevolg worden. Deze regels kunnen volledig achterhaald en zelfs contraproductief zijn, maar worden al te vaak als een dogma gekoesterd door de organisatie. We kennen het monster bureaucratie genaamd. Het kost heel wat moed om die draak te bevechten.

Wanneer de tijd te kort en de druk te hoog is, wordt er steevast overgeschakeld op automatische piloot om de klus te klaren.

5. Pessimisme

Weeral een vijand die zowel van buitenaf als van binnenuit zijn kop kan opsteken. Soms is pessimisme een gevolg van herhaalde tegenslagen. De moed kan zodanig in de schoenen zijn gezakt dat zelfs de meest briljante nieuwe ideeën geen vonkje enthousiasme schijnen op te wekken. Maar pessimisme kan ook ontstaan uit een gebrek aan creatief zelfvertrouwen. Opnieuw zo’n een taai beestje om te verslaan.

 

6. Apathie

Apathie is vaak het gevolg van demotivatie. De oorzaak van die demotivatie kan soms gezocht worden aan een gebrek aan appreciatie vanuit het management, of het uitvoeren van een taak die geen enkele uitdaging biedt. Iemand die zich weinig betrokken voelt zal zelden met baanbrekende ideeën op de proppen komen. Creativiteit en innovatie vergen een langdurig engagement. En apathie kan hier dus makkelijk een stokje voor steken.

 

 Walter Vandervelde

 


 

Contacteer ons!

Benieuwd wat business creativity aan jouw organisatie kan bijdragen? Of zit je met een uitdaging en wil je ons even aan de tand voelen hoe we kunnen helpen? Contacteer ons gerust, wij komen graag op de koffie.