Verankeren van een duurzaam innovatieklimaat

verankeren-pijltjes.jpg

BEDENK helpt mee een klimaat op te bouwen dat creativiteit verankert binnen de organisatie. Hoe kan je als organisatie blijvend vernieuwen en innoveren? Hoe blijf je een stapje voor op de concurrentie? Hoe veranker je die positieve dynamiek binnen je organisatie? Kortom, hoe blijf je dagdagelijks frisse ideeën genereren? En vooral: hoe zorg je ervoor dat ze ook werken?

Aan de hand van een gericht assessment brengt BEDENK je organisatie in kaart. Via wetenschappelijk onderbouwde parameters screenen we zowel individuele medewerkers, teams, als de organisatie op zich en brengen we zo het creatief potentieel aan de oppervlakte. Nadien adviseren we welke verdere stappen je best neemt om de creativiteit binnen je organisatie te implementeren en te verankeren. Bottom-up en top-down.

Dit uit zich in een overzichtelijk actieplan waarbij reële milestones worden bepaald. BEDENK helpt het plan van aanpak binnen de organisatie te verdedigen en toe te lichten om het nadien uit te rollen in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.

 


 Het installeren van een creatief klimaat doe je op 3 niveaus:

 • individu.jpg
 • team.jpg
 • organisatie.jpg
 • INDIVIDUEEL

  Door het ontwikkelen van je individuele creatieve denkvermogen leer je makkelijk ‘out of the box’ denken en kom je dus sneller tot vernieuwende ideeën en oplossingen. Het vergt wat inzicht en training, maar eens je de basisvaardigheden onder de knie hebt, wordt creatief denken een attitude die je voor de rest van je leven meedraagt.

 • IN TEAMVERBAND

  Een efficiënt team is meer dan de optelling van de individuele teamleden. Het is belangrijk dat ieder teamlid optimaal in het creatieve denkproces wordt ingezet adhv zijn persoonlijke competenties. Op die manier worden creatieve innovatieteams samengesteld van complementaire talenten die op mekaar kunnen bouwen. Eén plus één is drie.

 • OP ORGANISATIENIVEAU

  Het verankeren van creatief denken binnen de organisatie is geen top-down verhaal. Het is een proces dat zowel van onderuit als van bovenaf onderbouwd moet zijn. Van stagiair tot CEO, iedereen binnen de organisatie moet het belang van creativiteit inzien en omarmen. Zo groeit creativiteit organisch door tot in het DNA van de onderneming.

 • Assessment en roadmap

  Aan de hand van een gericht assessment op bovenstaande niveau's brengen we de zakelijke creativiteit binnen je organisatie in kaart en adviseren we graag welke stappen er moeten gezet worden. Meten is weten. En hoewel je creativiteit niet in absolute cijfers kan uitdrukken, toch zijn er wetenschappelijk onderbouwde parameters die je inzicht kunnen verschaffen. Het assessment is dan ook volledig gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

  BEDENK adviseert welke opportuniteiten er voor je organisatie liggen en welke verdere stappen je best neemt om de creativiteit binnen je organisatie te implementeren. Een duidelijke roadmap en implementatieplan op maat zijn hier vast onderdeel van. 

 • Implementatie en opvolging

  De verdere stappen naar het gewenste klimaat begeleiden we van binnenuit en we zorgen vooral voor de verankering van het creatieve klimaat in je organisatie. Dit doen we door te werken op organisatiestructuur en de bijhorende processen, door het ontwikkelen van creatieve vaardigheden bij je mensen, door de begeleiding van teams en leiders doorheen deze verandering en door een proces van continue verbetering te implementeren dat toelaat telkens beter te worden.

  Opvolging en bijsturing worden uiteraard ook voorzien en binnen de teams en de organisatie worden verantwoordelijkheden toegewezen. Zo wordt business creativity een attitude in de dagdagelijkse werking van de organisatie. 

newsletter

 

Ik had graag meer info rond het verankeren van creativiteit in de organisatie. Gelieve mij te contacteren op volgende gegevens: