Aan de creatie van missies, visies en strategieën wordt de laatste jaren al behoorlijk wat aandacht besteed. Het is immers cruciaal om als organisatie de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Op het eerste zicht een positieve evolutie dus. Maar met de verankering loopt het vaak fout. En dat is jammer.

 

Een wervelende presentatie, posters waarop de nieuwe waarden gedeeld worden, een lijst van kpi’s per team en per persoon… we kennen het allemaal. Maar enkel dit soort eenrichtingscommunicatie volstaat vandaag niet meer.. Een visie kennen is nog wat anders dan er ook naar handelen. Slechts wanneer een team zelf helder kan formuleren wat haar bijdrage is aan de doelstellingen van de organisatie, hoe het meerwaarde creëert en wat het daarvoor moet doen, zal de verandering die je met je organisatie wil realiseren een succes worden.

Hoe pakken we dit aan met onze klanten?

We starten met een workshop voor elk team. Deze workshops worden door ons begeleid, maar ook een team van interne facilitators kan opgeleid worden om de cascade te realiseren. Hierin gaan we zeker niet een aparte strategie per team ontwikkelen, integendeel. Het doel is dat elk team vanuit de corporate visie nadenkt over haar taak en functioneren en wat het kan doen om hier optimaal aan te kunnen bijdragen. Bij elke stap wordt dan ook grondig gecontroleerd of die teaminvulling nog wel klopt met het corporate verhaal.

 

1. Corporate missie, visie & strategie

Voor we kunnen vertrekken, kijken we met het hele team eerst nog eens aandachtig naar de corporate visie en strategie. Die moet immers grondig gekend én begrepen zijn voor je kan nadenken over je eigen rol. Dit deel kan ook online gefaciliteerd worden door mensen vooraf via video en blogs te informeren.

Via het teach-back systeem gaan de teamleden aan elkaar de verschillende onderdelen uitleggen. Eventuele onduidelijkheden worden opgehelderd door een interne verantwoordelijke. 

 

2. Team missie

Nu de corporate visie door iedereen gekend is, richten we ons op het team. Eerst bepalen we de missie van het team binnen de doelstellingen van de organisatie. Dat doen we a.d.h.v. BEDENK’s Beehive methode (zie afbeelding hieronder). In eerste instantie wordt er gedivergeerd op de 5 bouwstenen van de missie. In tweede instantie wordt een ‘team mission statement’ geformuleerd met deze puzzelstukken.

mission-statement-poster-2.jpg

BEDENK's Beehive methodologie voor het bepalen van de missie

3. Team Visie

Vervolgens richten we ons op de visie: Voor welke uitdagingen staat men? Wat zijn de lange termijn doelstellingen? En wat is de richting waarin het team zal moeten evolueren om in de toekomst nog beter te functioneren? Dit gebeurt aan de hand van de driedelige Vision Canvas, een gefaseerd proces waarbij men eerst divergeert, keuzes maakt en ten slotte een ‘team vision statement’ formuleert.

vision-posters.jpg

De driedelige Visie Poster

 4. Team Strategie

Eenmaal de missie en de visie van het team vast staan, distilleren we hieruit de strategische pijlers. Waar zullen ze het komende jaar op inzetten? Voor elk van de pijlers worden gekwantificeerde doelstellingen bepaald (kpi’s).

Tot slot wordt er gebrainstormd over de strategische scenario’s om de doelstellingen te halen. Het resultaat hiervan is een concreet actieplan. Dit doen we o.a. met onze Hexaconector.

hexaconnector.jpg

 BEDENK's Hexaconnector wordt o.a. gebruikt om de Team Strategie te bepalen

 5. Team Opvolging

Tot slot gaan we samen met het team aan de slag om de projecten en acties op een goede manier op te volgen, zodat de focus op de nieuwe strategie vertaald wordt naar de dagelijkse operaties

Dit doen we aan de hand van BEDENK’s TeamStreamer, een visueel managementbord dat helpt bij het continu en flexibel opvolgen van strategische projecten en processen. Zo wordt elke medewerker ook gestimuleerd om creatief mee te werken aan elke verbeteringsstap en wordt het werken aan de nieuwe strategie deel van het dagelijkse proces.

De structuur van het visueel systeem bepaalt nadien het proces van de opvolgingsmeeting, waardoor er snel en efficiënt vergaderd kan worden en de focus kan liggen op inhoud en resultaat.

teamstreamer-en-1.jpg

De TeamStreamer garandeert een eenvoudige opvolging van de strategische projecten.

Dit alles noemen we de 'oriëntatiefase' van de creatieve organisatie. En het cruciale woord is hier: draagvlak creëren. Wil je ook de neuzen in dezelfde richting krijgen wat betreft de missie, visie en strategie van je eigen organisatie. Contacteer ons dan voor een vrijblijvende afspraak.


 

Contacteer ons!

Benieuwd wat business creativity aan jouw organisatie kan bijdragen? Of zit je met een uitdaging en wil je ons even aan de tand voelen hoe we kunnen helpen? Contacteer ons gerust, wij komen graag op de koffie.