Project managers balanceren tussen het managen van verandering en het opleveren van iets nieuws. Creativiteit is daarbij een noodzaak voor de nieuwheid, maar het minutieus opvolgen van tijd en budget zijn even belangrijk. De details die project management vereisen, zijn gelukkig te verzoenen met creatief denken. 

Je kan business creativity gebruiken in de verschillende fases van een project. In dit artikel focussen we ons op de oriënterende fase, waarin de probleemstelling helder geformuleerd wordt, het objectief bepaald en het draagvlak voor verandering gecreëerd wordt. Hierbij alvast vijf nuttige tips.

 

 

jongleerballen.jpg

1. REFLECTEER
en bekijk de vraag vanuit verschillende perspectieven

Een vraag kan je bekijken doorheen verschillende lenzen, maar daarvoor moet je even tijd en afstand nemen. Zo kan je de vraag bekijken vanuit het perspectief van je stakeholders, vanuit eigen ervaringen, vanuit verborgen noden of vanuit ervaringen die klanten voordien met je product of dienst gehad hebben.

 

2. ONTLEER
en herkader hoe je de zaken ziet

De zaken vanuit een ander perspectief bekijken zal je inzichten geven die je voordien niet had. Op dat moment heb je de keuze om de inzichten naast je neer te leggen als nutteloos of je kan je zienswijze over het project of vraag herbekijken.

 

3. CO-CREËER
en zorg voor draagvlak onder je stakeholders

Een van de belangrijke taken waar project managers steeds vaker mee te maken krijgen is verandermanagement.  De beste manier om draagvlak voor verandering te creëren, is de verschillende stakeholders zo snel mogelijk te betrekken, liefst nog vooraleer de vraag helemaal helder gesteld is.

 

4. VISUALISEER
en breng mensen in beweging

Beelden raken ons op een ander niveau dan woorden. Ze prikkelen de verbeelding, helpen bij het genereren van nieuwe ideeën en zijn een goede werkwijze om complexe gedachten op een eenvoudige manier over te brengen. Je kan gebruik maken van foto’s of zelf tekenen, het proces is daarbij belangrijker dan de kwaliteit van de tekening.

 

5. IDENTIFICEER
en kom tot de essentie van wat er moet gedaan worden

Een goede probleemdefinitie of vraagstelling is de basis van elk creatief proces en ook van elk project. De inzichten die je verworven hebt door op een creatieve manier aan de slag te gaan in deze oriënterende fase breng je samen in een briefing met een zeer heldere vraagstelling en focus, waarmee je verder aan de slag kan.

Sara Coene


 

Contacteer ons!

Benieuwd wat business creativity aan jouw organisatie kan bijdragen? Of zit je met een uitdaging en wil je ons even aan de tand voelen hoe we kunnen helpen? Contacteer ons gerust, wij komen graag op de koffie.