Business Model Generation is intussen een bekend begrip, zeker bij mensen die met verandering bezig zijn binnen organisaties. Het biedt een krachtige tool om business modellen te begrijpen, te ontwerpen, te visualiseren en te verbeteren of te vernieuwen.

Ontwrichtende business modellen zijn niet meer weg te denken uit onze huidige economie. Begrijpen hoe dit werkt en hoe je kan inspelen op deze veranderingen is daarom een vaardigheid die elke manager zou moeten hebben.

Elke verandering in de wereld om je bedrijf heen heeft vroeg of laat ook een impact op jouw team of jouw job. Plots kan jouw team worden geoutsourcet naar een ander land of vervangen worden door een softwareprogramma. Jouw job op de klantendienst kan morgen ophouden te bestaan, om de simpele reden dat een groot deel van je werk nu online plaatsvindt en daar andere specialisaties voor nodig zijn.

 

Vooruitstrevende organisaties laten teams meedenken over veranderingen en hoe dit hun model van werken verandert.

Business Model Team & Business Model You

Net zoals een organisatie moet nadenken over hoe de wereld verandert, dienen teams en individuen na te denken over hoe hun wereld mee verandert. Proactief dan liefst nog, zodat je plan B en plan C klaarstaat of al geïmplementeerd is wanneer het nodig is. Zodat je bijgeschoold bent in sociale media en digitale tools wanneer die digitale klantendienst samengesteld wordt.

De eerste vooruitstrevende organisaties zien in dat wanneer hun business model drastisch verandert, zij er ook voor moeten zorgen dat de verandercapaciteit van hun teams en individuen versterkt wordt. Zij laten teams meedenken over deze veranderingen en hoe dit hun model van werken verandert. Zij laten individuen bewust nadenken over welke rol zij kunnen innemen in die vernieuwde organisatie.

Idealiter gebeurt dit continu en niet last minute wanneer het nodig is. Hoe meer individuen en teams bewuster nadenken over hun toegevoegde waarde binnen de organisatie en nadenken hoe ze de vernieuwing mee kunnen vormgeven, hoe sterker je er als organisatie uitkomt. Hoe duurzamer je deze houding bij je medewerkers kan ontwikkelen, hoe meer veranderingen van binnenuit zullen geïnitieerd worden, eerder dan bruusk via reorganisaties te moeten opgelegd worden, met massa’s energieverlies als gevolg.

Hoe meer individuen en teams bewuster nadenken over hun toegevoegde waarde binnen de organisatie, hoe sterker je er als organisatie uitkomt.

Hoe kan je dit aanpakken?

  1. Door zelf als organisatie een sterke missie en visie te hebben, die aanspreekt en onderscheidend is. Die inspireert tot verandering. Geen eenheidsworst dus die puur gericht is op het creëren van (beurs)aandeelhouderswaarde.

  2. Door je teams te laten nadenken over hun missie en visie. Door hen de mogelijkheid te geven hun Team Model uit te tekenen en vervolgens met hen de dialoog aan te gaan hoe dit gealigneerd kan worden met de missie, visie en het business model van het bedrijf.

  3. Door elk individu te laten nadenken over hun persoonlijke business model binnen hun team en binnen de organisatie. Door dit binnen elk team te aligneren en optimaal de verschillen tussen mensen in te zetten.

  4. Door mensen en teams te helpen hun model continu verder te ontwikkelen, vanuit het team management, HR of externe coaching.

Motivatie is de resultante van autonomie, zingeving en persoonlijk meesterschap voelen in je job, volgens wetenschapper en auteur Daniel Pink. Deze drie elementen liggen vervat in de hierboven omschreven aanpak om missie, visie en business model te vertalen en te aligneren doorheen de hele organisatie. Niet door loutere communicatie via posters en slogans op koffiebekers, maar door de toekomst samen te ontwerpen en erover in dialoog te gaan. Stop daarbij niet op team level, maar laat elk individu meedenken over zijn of haar persoonlijke rol en waarde binnen de organisatie.

Sara Coene


 

Contacteer ons!

Benieuwd wat business creativity aan jouw organisatie kan bijdragen? Of zit je met een uitdaging en wil je ons even aan de tand voelen hoe we kunnen helpen? Contacteer ons gerust, wij komen graag op de koffie.