Innoveren? Vergroot je Curiosity Quotient!

Nieuwsgierigheid, het wordt te vaak gezien als een negatieve trek in onze cultuur. Spreekwoorden als ‘curiosity killed the cat’ en ‘je neus in andermans zaken steken’zijn maar enkele voorbeelden hiervan. Nieuwsgierigheid heeft zoals elke waarde een positieve en negatieve kant, afhankelijk van hoe en waarvoor je het inzet.

 

Nieuwsgierigheid is een kernwaarde van innovatief leiderschap. 

Nieuwsgierigheid ligt aan de basis van het vergaren van nieuwe kennis en zorgt ervoor dat we bestaande kennis kunnen connecteren met nieuwe elementen, waardoor creatieve inzichten kunnen ontstaan. Het absorberen van de wereld om je heen kan dus leiden tot creatieve doorbraken.

Wanneer we het hebben over creativiteit en innovatie, wordt vooral aan ‘het idee’ gedacht. Vele initiatieven vertrekken vanuit een idee. Doch een idee ontstaat niet zomaar, maar begint meestal al lang op voorhand te kiemen, bewust of onbewust. Hoe meer we nieuwsgierigheid stimuleren, hoe meer kans we maken op dit soort kiemen, op nieuwe connecties en nieuwe ideeën, die broodnodig zijn als startpunt voor innovatie.

I have no special talent. I am only passionately curious.
Albert Einstein

Nieuwsgierigheid en creativiteit liggen zeer dicht bij elkaar. 

Verschillende wetenschappelijke studies tonen een sterke correlatie tussen beide begrippen aan. Je zou kunnen zeggen dat nieuwsgierigheid het creatieve proces opstart. Je moet nieuwsgierig zijn om problemen te kunnen identificeren die de moeite waard zijn om op te lossen. Je moet nieuwsgierig zijn om complexe problemen van verschillende kanten te willen bekijken.

Nieuwsgierig zijn en blijven over wat er rondom je gebeurt en op zoek gaan naar verschillende ervaringen zijn sterke voorspellers van creativiteit.

Vergroot je Curiosity Quotient. 

Tomas Chamorro-Premuzic (Professor in Business Psychologie aan de University College Londen) zegt dat nieuwsgierigheid de derde van drie kwaliteiten is die toelaten complexiteit goed te managen: IQ, EQ en CQ (curiosity quotient). Complexiteit managen is één van de opkomende vereiste business skills, in het rapport van het World Economic Forum staat Complex Problem Solving als dé nummer 1 vaardigheid nodig voor jobs in 2020. Nieuwsgierigheid is met andere woorden een attitude waar je best naar op zoek gaat in je team en die je best ook zelf actief ontwikkelt. Mensen met een hoger CQ willen meer weten, staan open voor nieuwe ervaringen, zijn minder conformistisch en genereren meer originele ideeën, allemaal elementen van een innovatieve attitude, waar bedrijven nu zoveel nood aan hebben. 

 

Wat staat nieuwsgierigheid in de weg?

Gelukkig kan CQ ontwikkeld worden. Vanzelfsprekend is het echter niet. Nieuwsgierig zijn is niet moeilijk, het zit in elk van ons en wacht om eruit te komen. Nieuwsgierigheid is een menselijke drijfveer, zoals ook honger en dorst dat zijn. Leidinggevenden mogen het echter niet in de weg staan en dat gebeurt soms zonder dat we het beseffen door:

  • De ‘domme vraag’ blik

Kort rollen met de ogen, kleine opmerkingen maken of een zucht slaken bij het horen van een ongewone vraag, deze reacties kunnen het vragen stellen al snel doen stoppen. Wees alert op je eigen gedrag wanneer mensen vragen stellen.

  • Perfectionisme

Nieuwsgierigheid geen enkele ruimte geven en één perfecte oplossing doorduwen. Mensen worden beloond voor het volgen van instructies eerder dan voor het uitdagen van de status-quo door nieuwsgierig gedrag te tonen. Beloon mensen dus eerder voor hun nieuwsgierigheid dan voor hun volgzaamheid.

  • Over-processing

Geen enkele flexibiliteit in het proces laten. Alles zelf bedenken en regelen. Procedures tot in het detail uitwerken die gevolgd moeten worden, zodat er geen ruimte is voor originele ideeën die bij mensen zouden kunnen opkomen. Geef mensen daarom meer autonomie: geef ze een visie en enkele basisregels, eerder dan te vaste procedures.

  • Zelf geen nieuwsgierigheid tonen

Het antwoord meer waarderen dan de vragen. Problemen vanuit slechts één perspectief bekijken. Overal een antwoord op hebben… in plaats van eens te zeggen ‘Ik weet het niet… laat het ons uitzoeken’.

  • Het zien als tijdsverspilling

Vooral het risico zien op verloren tijd, energie en geld. Nieuwsgierigheid is niet rechtstreeks meetbaar en managers worden op andere meetbare zaken afgerekend. Kleine veranderingen kunnen echter grote bewegingen in gang zetten, begin bijvoorbeeld met je eigen team, begin met het stellen van één vraag.

  •  Gebrek aan aandacht voor het stellen van vragen

Het niet belangrijk vinden of niet weten dat het belangrijk is. Verwachten dat het wel vanzelf zal ontstaan. Een ‘we zien wel’ of 'het zal wel' attitude…

Ga dus bewust aan de slag met nieuwsgierigheid en denk na over hoe je eenvoudig je eigen nieuwsgierigheid en die van anderen kan stimuleren. 

Nieuwsgierigheid ontstaat altijd vanuit aandacht, nooit omgekeerd.
Schmitt

15 manieren om nieuwsgierigheid los te maken in je team.

1. Erken dat het jouw taak is de nieuwsgierigheid bij je mensen op te wekken.

Het goede voorbeeld geven is van belang, door zelf nieuwsgierigheid te tonen, meerdere perspectieven aan bod te laten komen en goede vragen te stellen.Voorzie ook voldoende tijd om een topic te exploreren.

Nieuwsgierige mensen luisteren zonder te oordelen, ze exploreren opties om te komen tot betere oplossingen, die samenwerking steunen en leiden tot innovatie.

Een voorbeeld van een zeer nieuwsgierige leider is Richard Branson. Hij maakt het steevast duidelijk dat hij van iedereen kan leren, altijd en overal. Bovendien zegt hij een goede leider er zo uit te kunnen pikken aan de hand van diens kwaliteit van luisteren.

2. Start meetings met een vraag.

We zijn te vaak gretig op zoek naar het éne juiste antwoord, zo snel mogelijk, waardoor we onvoldoende de tijd nemen om een goede vraag voor te bereiden. Een heldere vraag, die stimuleert tot het ontdekken van nieuwe kennis en oplossingen, is cruciaal voor het oplossen van complexe problemen. Start je meeting daarom met een uitdagende vraag die de nieuwsgierigheid in je mensen losmaakt eerder dan de agenda te overlopen en je tot operationele zaken te beperken.

 Nieuwsgierigheid neemt toe met kennis: hoe meer we weten, hoe meer we willen weten.

3. Lees breed en volg je interesses.

Boeken lezen, zowel fictie als non-fictie, is iets wat veel leiders in onze wereld gemeenschappelijk hebben. Ze blijven bij en helpen hun mensen de waarde te zien van informatie die hen misschien niet meteen aanspreekt. Zorg ervoor dat je mensen toegang hebben tot verschillende informatiebronnen, online en offline. Voorzie momenten om te leren van elkaar en stimuleer vooral tot delen van unieke kennis. Mensen moeten aangezet worden om kennis te delen die alleen zij hebben, dat doen we niet van nature, we hebben de gewoonte kennis te delen die we gemeenschappelijk hebben.

Zo organiseert de Volvo Group University de "Group Talks", waarbij gastsprekers uit de eigen organisatie een waardevol topic delen met collega’s wereldwijd. De sessies worden opgenomen en gepubliceerd op hun leerplatform.

4. Stel veel vragen, ook al lijken ze dom.

Vragen maken discussies los. Elk kind is nieuwsgierig, maar dat verdwijnt tussen de leeftijd van 5 en 15 jaar. Het aantal ‘nieuwsgierige’ vragen halveert dan en meteen daarmee ook de drang om te leren omwille van het leren, omwille van de drang om antwoorden te kennen. Blijven vragen stellen is de sleutel tot blijvend leren.

Wie, wat, waar, waarom, hoeveel, wanneer en hoe zijn maar enkele woorden waarmee nieuwsgierige mensen hun zinnen starten.

5. Laat mensen toe iets echt diepgaand te leren.

En laat mensen zelf hun exploratie bepalen. Zeg niet wat ze moeten gaan zoeken of leren, laat hen zelf die diepgang bepalen. Laat ze vragen stellen die leiden tot diepere kennis, ook al lijkt het niet meteen nuttig. 

Antwoorden worden meer gewaardeerd dan vragen. We moeten ontleren dat er slechts één antwoord mogelijk is.

6. Definieer de ‘gaps’ in je werkzaamheden of resultaten.

Nieuwsgierigheid wordt uitgelokt door incongruentie tussen iets dat zich voordoet en het bestaande wereldbeeld van iemand of van een groep. Wees nieuwsgierig naar waarom iets fout gegaan is, eerder dan al je tijd te steken in het zoeken van de schuldige. Werk bewust toe naar toereikende antwoorden.

7. Neem het stigma weg dat 'het bij het verkeerde eind hebben' slecht is.

Creëer een micro-klimaat waarin nieuwsgierigheid kan bloeien. Maak onderling afspraken over hoe je op nieuwe ideeën reageert of ongewone inzichten een kans geeft.

8. Promoot goede vragen.

Leer mensen hoe ze goede vragen kunnen stellen. Een goede vraag begint met ‘Waarom?', 'Wat als?' of 'Hoe?’ Hoe kunnen we problemen herformuleren tot vragen. Nieuwsgierigheid manifesteert zich immers in vragen stellen. Laat de exploratie en de ontdekkingen zelf de beloning zijn. Let op met externe beloningen, die kunnen de intrinsieke motivatie tot nieuwsgierigheid juist verminderen.

Leer ook zelf goede vragen te stellen en meer te luisteren dan te praten, we hebben niet voor niets twee oren en slechts één mond.

velcro.jpg
9. Leer bewuster te zijn. Pas mindfulness toe.

Dit maakt ons nieuwsgieriger over dingen die we voordien niet eens opmerkten.

Veel mensen en bedrijven hebben al inspiratie gehaald uit de natuur, door bewust te kijken naar hoe de natuur werkt en welke oplossingen hier mogelijk in verscholen liggen.

Een voorbeeld hiervan is het verhaal van Georges de Mestral. Na een wandeling met zijn hond was hij verbaasd over hoe moeilijk hij de klitten uit de vacht van zijn hond kreeg. Hij legde de klitten onder zijn microscoop en ontdekte dat de klitten allemaal kleine haakjes bevatten, waarmee ze zich in de vacht van zijn hond vastgemaakt hadden. Zo werd het idee voor de Velcro geboren.

10. Kruip in het hoofd van je klanten, stakeholders of collega’s.

Dit kan je vanachter je bureau of vanuit je vergaderzaal doen, maar nog beter is naar je potentiële klanten toe te stappen en hen te observeren of vragen te stellen.

Zo heeft Wrigley, fabrikant van kauwgom, vele weekends doorgebracht op campings samen met jongere kauwgum gebruikers en hen veel vragen gesteld om hun levensstijl beter te begrijpen. Op basis van die inzichten ontwikkelden ze een nieuwe kauwgom, die na twee jaar al meer dan 500 miljoen $ verkopen genereerde.

11. Blijf nieuwsgierig naar andere industrieën.

Kijk of hun oplossingen jouw probleem kunnen oplossen. De meeste problemen zijn al ooit ergens opgelost geweest. Maar je kan zo ook problemen ontdekken waar je je niet van bewust was en waarvan de oplossing jouw bedrijf veel kosten kan besparen of de aanzet kan geven tot nieuwe diensten of producten.

Zo is het concept van de Drive Through restaurants van Mc Donalds gebaseerd op de principes van de Formule 1 pitstops (met dank aan CrossIndustryInnovation.com voor dit voorbeeld en de foto).

drive-thru.jpg
12. Start je meeting met het verhaal van een klant.

Regelmatig is er wel een verhaal van een klacht die zeer goed aangepakt werd door je bedrijf of een klant die goed geholpen geweest is. Of het verhaal van een ontevreden klant en wat je beter had kunnen doen. Je meeting eens starten met zo'n verhaal kan de sfeer van de meeting totaal veranderen en energie creëren om nog meer positieve verandering te brengen.

Een ander voorbeeld is dat van de lege stoel. Jef Bezos, oprichter van Amazon, bracht een tijd lang een lege stoel naar zijn meetings met het management en vroeg hen zich in te beelden dat de klant op die lege stoel in de bestuurskamer zat. Hij voegde eraan toe dat het ‘de belangrijkste persoon in de kamer' was. Dit triggerde het denken vanuit de klant, het discussiëren vanuit een ander standpunt en het nieuwsgierig zijn naar hoe een klant op een bepaalde beslissing zou reageren.

13. Verander regelmatig van perspectief.

Nodig verschillende stakeholders uit om mee na te denken over bepaalde uitdagingen. Maar ga ook zelf regelmatig naar buiten, ga observeren, exploreren en vragen stellen. Bezoek conferenties of spreek af met mensen die je inspireren om één of andere reden.

14. Consumeer ‘breinversterkende’ media

Documentaires, Ted Talks, vakbladen, niche magazines, het zijn maar enkele voorbeelden. Geef je mensen toegang tot degelijke informatiebronnen. MOOCs (Massive Open Online Courses) en andere online leerbronnen kunnen een geweldige inspiratiebron zijn.

If we were encouraged to be curious, we would stand a better chance of survival   
Mark Haw

15. Maak een gewoonte van nieuwsgierigheid.

Hou bijvoorbeeld regelmatige sessies waar medewerkers samenkomen om trends te exploreren, externe sprekers uitgenodigd worden, of medewerkers bepaalde inzichten delen. Begin elke meeting met een uitdagende vraag. Plan bewust tijd om inzichten te vergaren, om te exploreren. Begin je dag met een rondje doorheen het kantoor en bereid één vraag voor waarop je verschillende antwoorden wilt horen.

Overdosis nieuwsgierigheid?

Doch opgelet: zorg voor de juiste hoeveelheid stimulering. De grens tussen nieuwsgierigheid en onrust is zeer dun. Daarom is het belangrijk je mensen goed te kennen en je aan te passen aan hun noden. Sommige mensen zullen sneller onrustig worden wanneer de stimuli te complex, te nieuw of te onzeker zijn en anderen floreren juist bij zoveel complexiteit. De juiste balans en verdeling houden tussen nieuwsgierigheid en onzekerheid is een belangrijk aandachtspunt.

Door Sara Coene


 

Contacteer ons!

Benieuwd wat business creativity aan jouw organisatie kan bijdragen? Of zit je met een uitdaging en wil je ons even aan de tand voelen hoe we kunnen helpen? Contacteer ons gerust, wij komen graag op de koffie.