Het potentieel van Design Thinking wordt meer en meer zichtbaar, doordat bedrijven als Apple, Coca-Cola, IBM, Nike en Proctor & Gamble er niet alleen meer mee naar buiten komen, maar vooral zeer sterke resultaten neerzetten. Zo overklasten ze de voorbije 10 jaar hun concurrenten met 219%, gemeten via de Design Value Index (assessment door Design Management Institute).

top10skills.png
Design Thinking is een mensgericht, prototype-gedreven proces voor innovatie.

Het is een nuttige aanpak om complexe uitdagingen te helpen begrijpen en oplossen, daar waar klassieke, analytische methoden te kort schieten. We vertrouwen nog teveel op puur analytische technieken, die enkel kleine verbeteringen toevoegen aan de status quo en dat is niet meer voldoende. 
Om te innoveren hebben we design thinking nodig. 

De VUCA-wereld (volatile, uncertain, complex and ambiguous) die de 21ste eeuw kenmerkt, is exact het juiste moment voor organisaties om Design Thinking te omarmen en op zoek te gaan naar Design Driven Managers of beter nog, Design Thinking skills bij managers te gaan ontwikkelen. Niet voor niets staan er in de ‘10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Evolution’ van het Wereld Economisch Forum minstens 5 skills die ook belangrijk zijn in Design Thinkingcomplex problem solving, creativity, emotional intelligence, service orientation en cognitive flexibility.

 
Design Thinking is een mindset én een proces.

Design Thinking is dus een aanpak voor Creative Problem Solving die geïnspireerd is door hoe designers werken. Het is niet de beste of de enige mogelijke aanpak, maar een methode die managers wel aan hun toolkit kunnen toevoegen om toekomstgericht, mensgericht en creatief te werken met hun teams.

Er bestaan verschillende toolkits voor Design Thinking, de éne bestaat uit 3 fases, de andere uit 5 of 9 fases. Dat maakt op zich niet zoveel uit. Essentieel zie je 3 grote fases terugkomen:

  • ORIENTATIE > kaderen / begrijpen / observeren / briefen
  • CREATIE > ideegeneratie / prototyping / testen
  • REALISATIE > storytelling / pilots / modelleren / plannen 

Het is geen lineair proces, maar om het aan te leren wordt het vaak lineair gepresenteerd.

De kernelementen van Design Thinking

Nog belangrijker dan het proces, zijn de basisprincipes van Design Thinking:

  • Empathie: een groot deel van het Design Thinking concept behelst empathie voor diegenen voor wie je oplossingen bedenkt. Vaak is dat de klant en start de aanpak met een diep inzicht in die klant. Dit kan echter ook de medewerker zijn van waaruit veranderingen in de organisatie vormgegeven worden. Belangrijk is dat de mens centraal staat in deze aanpak.

  • Co-creatie: de basis van Design Thinking is verschillende perspectieven en disciplines te connecteren. Dit wordt gedaan door multifunctioneel te werken en in groep creatieve oplossingen te bedenken. Dit creëert niet alleen meervoudige oplossingen, maar vooral draagvlak omdat men zo gedeeld ownership en verantwoordelijkheid creëert.

  • Learning by doing: Design Thinking heeft ‘build fast–fail fast’ als attitude, wat toelaat snel de weg naar succes te identificeren, te bouwen en te testen. Het is in essentie een feedback-gedreven aanpak en iteratief van natuur. Er wordt minder tijd gespendeerd aan plannen en meer tijd aan actie en leren.

  • Holistisch denken: de hele omgeving van een product, dienst, proces, samenwerking wordt bekeken en niet slechts een onderdeel ervan. Op die wijze vermijd je symptoombestrijding en zoek je naar oplossingen die duurzaam zijn.

Design is the ability to move from the existing to the preferred. The future is a design problem.
 John Kao

Design Thinking skills ontwikkelen in je organisatie

Je hoeft geen designer te zijn om Design Thinking te gebruiken. Een goede designer worden vergt uiteraard een aparte opleiding en jaren ervaring. Wat je wel kan doen is denken als een designer en tools toepassen in je manier van leiding geven om zo verandering en innovatie in je organisatie te ondersteunen.

Elke manager kan Design Thinking leren en gebruiken

Om een concreet antwoord te bieden op de toegenomen complexiteit van de moderne technologie en de moderne bedrijven, zou Design Thinking centraal moeten staan in de strategie en cultuurverandering. Design Thinking is een booster van creativiteit voor organisaties en medewerkers en een mindset die helpt om analytisch met creatief denken alsook exploratie met exploitatie goed te balanceren. Bovendien leidt het tot verbeterd teamwerk, energie en betrokkenheid van de medewerkers.

The greatest danger in times of turbulence 
is not the turbulence, 
it is to act with yesterday’s logic 
.
Peter Drucker

Innovatie ‘ten allen tijde, overal aan’

Innovatie wordt in toenemende mate gezien als de verantwoordelijkheid van de hele organisatie, als een ‘ten allen tijde, overal aan’ capaciteit.

Innovatie is geen afdeling of project. Innovatie dient continu plaats te vinden, breed in de organisatie en zowel bij individuen als in teams. We hebben creativiteit én ondernemerschap nodig van binnenuit. Je lot overlaten aan externe consultants die éénmalig een inspirerende oefening doen, is niet meer voldoende. Je toekomst enkel en alleen in de handen leggen van een R&D-afdeling is te beperkt geworden.

Je wilt innoveren in je producten, processen, diensten en in de organisatie zelf. Je wilt mensen laten nadenken over hun eigen rol en hoe ook deze vernieuwd kan worden. Je wilt dat elk team mee nadenkt over de toekomst van de organisatie. Je wilt dat de nieuwe richting van de organisatie op elk niveau in de organisatie vertaald en co-creatief ingevuld wordt. Je wilt dat verandering mee gedragen wordt door de medewerkers. Om dat te bereiken dienen organisaties hun managers en medewerkers te ontwikkelen en nieuwe manieren van problem solving te omarmen.

Sara Coene


 

Wil je graag onze Newsletter in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan hier in. 

Contacteer ons!

Benieuwd wat business creativity aan jouw organisatie kan bijdragen? Of zit je met een uitdaging en wil je ons even aan de tand voelen hoe we kunnen helpen? Contacteer ons gerust, wij komen graag op de koffie.