Verandering is de enige constante. Wat gisteren een succesformule bleek, zal morgen hopeloos achterhaald zijn. Bedrijven en organisaties gaan daarom op zoek naar managers die verandering de baas kunnen. En altijd dat stapje vóór blijven.

Traditionele waarden moeten plaats ruimen voor flexibiliteit, inlevingsvermogen en creativiteit. De manager van morgen zet in op mensen en hun ideeën, maar verliest daarbij nooit het resultaat uit het oog. 

 

mannetjes-groeien.jpg

Organisaties vechten om het beste talent, maar slagen er vaak niet in hen voor langere tijd aan zich te binden, fysiek of emotioneel, terwijl lange termijn relaties tussen medewerkers en stakeholders net de kansen op innovatieve ideeën vergroot. Een klimaat waarin de mens en z’n zakelijke creativiteit centraal staan wordt dé voorwaarde voor bedrijven die voorop willen blijven op de concurrentie.

Meer en meer organisaties beginnen dit in te zien. Zij zijn overtuigd dat creatieve verandering de verantwoordelijkheid is van elke medewerker en dus niet alleen van R&D of de innovatiemanager.  Zij doen dit vanuit de overtuiging dat de mens centraal stellen niet alleen ervoor zorgt dat je het beste talent kan aantrekken en behouden, maar dat het ook verandering van binnenuit teweeg brengt die zorgt voor meer en betere ideeën, voor innovatie en groei. Dit vergt een ander soort management. We starten in dit artikel met een eerste reeks van vijf belangrijke vaardigheden die de succesvolle manager van morgen nodig heeft.

Een creatieve manager concentreert zich op de intrinsieke motivatie van medewerkers en brengt hun successen in kaart.

Vaardigheid 1:
Ontwikkelen van een duidelijke missie en visie voor zijn team

waarin samenwerking met stakeholders binnen en buiten de organisatie centraal staat en uitwisseling van ideeën en verbinden van mensen de voorwaarde zijn voor innovatie.

 

Vaardigheid 2:
Omarmen van nieuwe denkwijzen en diversiteit

hij combineert klassieke, op logica gebaseerde manieren van probleemoplossing met creatief denken en stimuleert zijn medewerkers hetzelfde te doen door vragen te stellen eerder dan oplossingen aan te reiken en door verschillen tussen mensen op positieve wijze in te zetten.

 

Vaardigheid 3:
Verleiden van mensen om gedrag te tonen dat tot innovatie leidt

door zich te concentreren op de intrinsieke motivatie van medewerkers die hiervoor openstaan en successen, hoe klein ook, vaak op creatieve wijze in kaart te brengen en te delen.

 

Vaardigheid 4:
Ruimte geven aan fouten

in de overtuiging dat meer pogingen leiden tot meer kansen; hij limiteert de kosten van die fouten, door experimenten goedkoper te maken en het besluitvormingsproces te versnellen.

 

Vaardigheid 5:
De medewerkers de ruimte geven om hun creatieve vermogens te ontwikkelen

hij schept tijd en ruimte voor nieuwe mogelijkheden, maakt middelen vrij, organiseert het proces, motiveert mensen om het telkens beter te doen en geeft bovenal eerst zelf het voorbeeld.

Sara Coene 

Een tweede reeks van vijf vaardigheden vind je in dit vervolgartikel.


 

Contacteer ons!

Benieuwd wat business creativity aan jouw organisatie kan bijdragen? Of zit je met een uitdaging en wil je ons even aan de tand voelen hoe we kunnen helpen? Contacteer ons gerust, wij komen graag op de koffie.