Als je als overheid niet innoveert, word je irrelevant.

Hoe kan de FOD Financiën relevant blijven als dienst aan de burger én als werkgever voor toekomstig talent? Dat is een vraag waar Hans D’Hondt, voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, zich graag samen met zijn medewerkers over buigt.

Het opvolgen van tendensen en stromingen om mee te zijn met de maatschappij en om nieuwe uitdagingen tijdig te kunnen ontdekken, is een absolute basisvoorwaarde voor een moderne overheid, zo zegt D’Hondt. Creativiteit stimuleren om de organisatie voor te bereiden op de toekomst, is een andere uitdaging. Die uitdaging is dubbel, want Hans D’Hondt wilt enerzijds wel dat zijn medewerkers creatief omgaan met hoe ze hun werk doen, maar anderzijds niet met de rechten van de burgers en de bedrijven, en ook niet met de bestaande regels en wetgeving, waar voorzichtig mee moet omgesprongen worden.

“Het belangrijkste dat veranderd is, is dat de wereld blijft veranderen.”

 De dienst moet leren om voortdurend veranderingen te integreren in haar werkzaamheden en meer nog, te anticiperen op de veranderingen bij het uitdragen van haar beleid. Dat is niet eenvoudig in een overheidsdienst waar je regelgeving moet toepassen die gisteren is gemaakt. Dat betekent dat je de verandering zelf moet anticiperen in je processen, wat een andere mindset en werkwijze vergt dan voorheen. Andere manieren van denken en van managen zijn dus noodzakelijk om te kunnen navigeren in een maatschappij die blijft veranderen, en dat geldt al helemaal voor een overheidsdienst, volgens D’Hondt. Het navigeren op een stabiele landkaart ligt ver achter ons. Leren veranderen dus.

Ook al bevinden Hans D’Hondt en zijn team zich nog aan de start van hun innovatiereis, toch zijn een aantal basiselementen zeer helder:

Innovatie gebeurt via onze mensen.

Iedereen innovatief maken is de strategie voor de FOD Financiën. Ideeën van mensen omvormen tot continue verbetering lukt nu al aardig. Iedereen betrekken is cruciaal, ook als je decentraal werkt. Via enquêtes, klankbordgroepen en regiomeetings luisteren we naar onze mensen. Informatie moet vlot stromen. De volgende stap is een cultuur creëren waarin mensen zelf op zoek gaan naar verbeteringen en vernieuwingen.

De organisatiestructuur moet ook vernieuwd worden.

We zijn weg gegaan van een formele, hiërarchische structuur waarbij de prikklok werd afgeschaft voor wie dat wilt, thuiswerken werd gestimuleerd en de interne mobiliteit werd vergroot, met meer autonomie en vertrouwen als gevolg. Om dat te bereiken moet het hoger en middle management overtuigd zijn van het nut van de nieuwe manier van werken en de noodzaak van innovatie. Dat is de reden waarom we innovatie –en reflectiedagen houden, waar dit soort thema’s aan bod komen en herhaald worden, zodat ze nadien gedragen worden in de organisatie.

hans-de-hond.jpg
Het gaat erom de verandervaardigheden van onze mensen te ontwikkelen.

Managers zouden in de eerste plaats onzekerheden - die veroorzaakt worden door de vele veranderingen en vragen tot verbetering of innovatie - moeten wegnemen bij de medewerkers. Begeleiding is daarbij noodzakelijk, want al snel wordt de vraag gesteld: ‘Deed ik het dan niet goed voordien?’, wat natuurlijk niet zo is. Creativiteit en innovatie zijn nodig om ons voor te bereiden op de toekomst, dat is de boodschap. We willen werken aan innovatie als mindset doorheen de hele organisatie.

Praat met je mensen!

Als er één ding is waarmee je best begint, wanneer je innovatie als mindset wilt ontwikkelen, dan is dat volgens voorzitter D’Hondt: “praten met de mensen”. Méér luisteren naar de mensen, zodat ze het gevoel krijgen dat hun ideeën er echt toe doen en ze daardoor meer en meer zelf op zoek gaan naar verbeteringen. Een attitude waar Hans D’Hondt duidelijk van overtuigd is en die hij verwacht van al zijn leidinggevenden.

 Door Sara Coene


 

Contacteer ons!

Benieuwd wat business creativity aan jouw organisatie kan bijdragen? Of zit je met een uitdaging en wil je ons even aan de tand voelen hoe we kunnen helpen? Contacteer ons gerust, wij komen graag op de koffie.