10 stappen naar een uitstekende Employee Experience

Veel organisaties zijn tot de conclusie gekomen dat om talent aan te trekken en te behouden, een groot deel van hun inspanningen zal ingezet moeten worden op de ervaring van de werknemer, beter bekend onder de Engelstalige term ‘Employee Experience’.

 

Werknemers hebben meer macht, invloed en keuzes dan tevoren, ook al realiseren velen zich dit nog niet ten volle. Het slim rekruteren en behouden van goede medewerkers is één van de belangrijkste uitdagingen voor organisaties, door mensen niet te zien als gemakkelijk te wisselen onderdelen, maar als kerndeel van het succes van de organisatie.

Maar waar start je? Laat ons kijken naar enkele beproefde stappen die helpen uitstekende Employee Experience te creëren in je organisatie:

1. Definieer je focus door gebruik te maken van de Employee Life Cycle (ELC)

De ELC toont de fasen in de relatie tussen de medewerker en de organisatie, vanuit het oogpunt van de medewerker. Het is een weergave op hoger niveau van de verschillende fasen waar de medewerker of kandidaat doorheen gaat in relatie tot je bedrijf. Het is niet altijd lineair.

 

elc-nederlands.jpg

Je moet en zou niet alles in één keer moeten willen veranderen. Focus eerder op die fasen die het meeste waarde opleveren voor de medewerker en voor de organisatie.

 

 

2. Vorm cross-functionele teams

Het ontwerpen van de Employee Experience is noch de verantwoordelijkheid, noch het privilege van HR alleen. HR moet betrokken zijn en kan sturend zijn, maar ook andere functies moeten betrokken worden, rekening houdend met diversiteit in leeftijd, achtergrond, nationaliteit, expertise, denkwijzen, enz.

3. Map de Employee Journey(s)

Om zinvolle verandering te bereiken en een betere Employee Experience te creëren, zal je samen de Employee Journey moeten uittekenen, gebaseerd op de focus die je gelegd hebt in stap 1. Ga in de schoenen staan van je (potentiële) medewerkers terwijl hij of zij interageert met je organisatie.

4. Ontwerp de gewenste Employee Experience

Droom. Verbeeld je hoe de toekomstige Employee Experience er ideaal uitziet voor je organisatie. Creëer je ideale visie, rekening houdend met de inzichten die je in eerdere stappen gegenereerd hebt.

5. Definieer de voornaamste uitdagingen

Nu weet je welke noden je medewerkers hebben en welk werk ze gedaan willen krijgen, wat hun verwachtingen zijn in elke stap van de reis buiten en binnen jouw organisatie. Je hebt ook een inspirerende visie op welke ervaringen je nastreeft voor je medewerkers. Dan is het tijd om de belangrijkste challenges te bepalen. Welke obstakels liggen er voor je, wat moet er zeker aangepakt worden?

6. Los je challenges op

Zoek naar creatieve oplossingen om de brug te maken tussen wat er nu al is en wat er nog niet is. Co-crëeer deze oplossingen, niet alleen met je cross-functionele team, maar betrek meer mensen uit de organisatie en land bij verschillende oplossingen en concepten.

7. Maak prototypes & Test oplossingen

Maak prototypes van die oplossingen die je uitgekozen hebt en vind manieren om ze te testen en vooral om de assumpties te testen die je doorheen de oefeningen gemaakt hebt. Genereer feedback op die prototypes en zoek die oplossingen uit die het best werken voor je organisatie, gebaseerd op vooraf bepaalde criteria.

8. Implementeer nieuwe concepten

Eens je weet dat je prototypes goed werken, kan je beginnen met het plannen van de implementatie. Afhankelijk van de grootte van het concept, zal het al dan niet nodig zijn een project team samen te stellen met een heldere roadmap en plan.

9. Leer wat werkt en wat niet

Eens gelanceerd is het werk nog niet afgelopen. Zorg er zeker voor dat er momenten van evaluatie en feedback ingepland worden. Mogelijke weerstand tegen de veranderingen én succesverhalen dienen gecapteerd en aangepakt te worden, om de adoptie te versnellen

10. Verbeter je oplossingen continu

Op basis van je evaluatie, zal je veranderingen moeten doorvoeren en het concept of plan gaandeweg moeten bijsturen. Het doel is niet te bewijzen dat je meteen het enige juiste concept geïmplementeerd hebt, maar het verbeteren van de employee experience. Als een oplossing uiteindelijk toch niet werkt, ga dan terug naar je tekenbord, verbeter het of neem er helemaal afscheid van.

 Door Sara Coene

 


 

Contacteer ons!

Benieuwd wat business creativity aan jouw organisatie kan bijdragen? Of zit je met een uitdaging en wil je ons even aan de tand voelen hoe we kunnen helpen? Contacteer ons gerust, wij komen graag op de koffie.